Založiť webovú stránku alebo eShop

Znaky DHZO Bolešov

                      

 

                                                                                              

                                      

 

 

UPOZORNENIE!
Vlastníkom autorských práv na logo DHZO Bolešov je Dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov. Dobrovoľné požiarne zbory smú používať logo len na svoju potrebu a korešpodenciu ak tieto aktivity sú nekomerčné. Použitie loga na komerčné a reklamné účely bez písomného súhlasu DHZO Bolešov je porušením zákona o autorských právach a trestné podľa platných zákonov.
Akákoľvek zmena farebnosti a vzhľadu loga je porušením autorských práv.

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku