Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Aktuality a oznamy

 

 

TAKTICKÉ CVIČENIE

Dňa 03.12.2016 o 09:45hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Mikušovce zamerané na požiar senníka v poľnohospodárskom družstve a spoluprácu s inými DHZO a HaZZ. Zvolanie členov družstva bolo vyhlásené z KOS 112. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+5. Úlohou nášho družstva bolo čerpanie vody zo stroja do stroja za pomoci čerpadla Tohatsu VC82ASE. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu č.2, spojenie medzi nimi prebiehalo za pomoci prenosných rádiostaníc. Zúčastnené jednotky: HaZZ Dca, DHZO Mikušovce, Červený Kameň, Pruské, Dulov, Tuchyňa, Bohunice, Košecké Podhradie a Horná Poruba. Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie k priebehu cvičenia, kde sa riešili malé nedostatky a jednoznačne sme sa zhodli, že je to skúsenosť, ktorá prehlbuje vedomosti.

   

image


 

SÚŤAŽ O VIANOČNÉHO KAPRA

10.12.2016 o 11:00hod..

 

Vážení hasiči, vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozdraviť a pozvať
na II. ročník vianočnej hasičskej súťaže v obci Bolešov.

smernice súťaže pre hasičské družstvá muži a ženy

TERMÍN:             sobota 10.12 .2016 o 11:00hod.,
MIESTO:              areál futbalového ihriska FK Slovan Bolešov, okres Ilava,
MERANIE:          elektronická časomiera - štart je snímaní fotobunkou, sklopné terče,
KATEGÓRIA:      muži šport - ženy šport, najrýchlejší prúd muži, najrýchlejší prúd ženy,
ŠTARTOVNÉ:      7 € alebo 200Kč za každé súťažné družstvo, kto to má k nám viac ako 100km štartovné zadarmo.

PROGRAM:
Prezentácia od 10:00 hod. do 11:00 hod..
O zábavu sa postará moderátor Yetti, vstupné zadarmo.
Nástup, zahájenie súťaže a poučenie veliteľov okolo 11:00 hod.. Štart 1. družstva o 11:03hod..
Ukončenie súťaže podľa počtu súťažných družstiev.
Vyhlásenie výsledkov.
Občerstvenie zabezpečené, vianočný punč, čaj a klobáska.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Poradie družstiev sa určuje rezervovaním na stránkach hasiči Bolešov alebo na w.firesport.eu do 09.12.2016  2200hod..
Zaplatením štartovného družstvo súhlasí so smernicami súťaže!
Súťažné družstvo tvorí 7 členov + veliteľ (veliteľ nie je podmienkou).
V družstve mužov môžu štartovať aj ženy.
Štart jednotlivca je povolený vo viacerých družstvách, musí mať svoj dres a informovať rozhodcu.
Povrch trate rovný, ihrisková tráva, okolie základne vykobercované.
Štartovanie je cez fotobunku + zvukový signál, buď sami alebo rozhodca Vás odštartuje.         
Súťaží sa v kategórií len šport.
         
Štartuje sa podľa hasičského športu tzv. hurá systém.
         
Súťaž prebieha za každého počasia.
         
Družstvá nastupujú na vlastné náklady a štartujú  na vlastné nebezpečenstvo!!! To platí aj pre fanúšikov!!!
         
Veliteľ súťaže predseda DHZO Bolešov starší technik Pavol Prna.
    

NÁRADIE:
motorová striekačka PS 12 bez viditeľných úprav,
2 ks savice 2,5m ø 110mm,
1ks sací kôš so spätnou klapkou,
2ks kľúče na savice,
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi,
2 ks hadíc ,,B“ dĺžka 20m ± 1m,
4ks hadíc ,,C“ dĺžka 20m ± 1m,
2 ks prúdnice ,,C“ priemer hubice 12,5mm ± 0,1mm,
povolené športové aj klasické hadice,

VÝSTROJ :
Prilba, ľahký alebo ťažký opasok, krátky alebo dlhý rukáv na drese povolený, ramená zakryté, športové nohavice s prekrytím kolien, obuv ľubovoľná, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu povolené, jednotné oblečenie pre celé družstvo.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Podmienky súťaže sú rovnaké pre kategóriu mužov i žien. Čas na prípravu základne bude stanovený na 5min.. Motorová striekačka môže byť naštartovaná. Náradie nesmie presahovať základňu okrem savíc. Vzdialenosť spojov od seba na hrúbku papiera. Počas prevedenia útoku budú mať ostatné mašiny vypnutý motor, aby nevyrušovali strojníka a súťažiacich. Prevedenie hasičského útoku sa uskutoční ľubovoľným spôsobom zo základne 2m x 2m od štartovej čiary. Útok je ukončený po zhodený sklopných terčov. Voda sa do nádrže počas útoku bude dopĺňať.  Po zhodení terčov je družstvo povinné okamžite odstrániť všetok materiál zo základne a ihriska.

HODNOTENIE:
Hasičský útok sa meria elektronicky. Po skončení útoku člen družstva odsúhlasí dosiahnutý čas. Protest podáva veliteľ do 5min. po ukončení útoku  hlavnému rozhodcovi ústne alebo písomne s vkladom 5€, po kladnom vybavení bude čiastka vrátená. Štáb súťaže rozhodne  konečným a nemenným  rozhodnutím do 5 minút po podaní protestu. Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým časom. Pri rovnosti časov na prvých troch miestach rozhoduje druhý zostrel terča, ak sa zhoduje opakovanie útoku.

NEHODNOTENIE DRUŽSTVA:
Nenastúpenie družstva do 5 minút po vyzvaní.
Nepripravenie základne v stanovenom čase.
Nenaskrutkovanie sacieho koša pred ponorením a po jeho vytiahnutí z nádrže.
Nezapojenie savíc a nezapojenie savice  na mašinu do ukončenia útoku.
Za prekríženie prúdov.
Za prekročenie a dotyku nástrekovej čiary pri terčoch pred aj po útoku, prúdnica môže presahovať.
Držanie prúdnice pri striekaní dvoma členmi.
Nekompletná ústroj do skončenia disciplíny.
Hasičské družstvo použilo nepovolené náradie.
Za fyzickú pomoc veliteľa družstva.
Nedokončenie útoku do 60 sekúnd od štartu družstva.
Za nešportové správanie člena družstva.

HODNOTENIE KATEGORIÍ

                                             MUŽI ŠPORT                                         ŽENY ŠPORT
                                            1.miesto pohár + živý kapor                     1.miesto pohár + živý kapor
                                            2.miesto pohár                                          2.miesto pohár
                                            3.miesto pohár                                          3.miesto pohár
                                            najrých. prúd pohár                                 najrých. prúd pohár    


                  Po ukončení útoku posledného družstva súťaže sa čaká 10min. pre príchod ďalšieho družstva.            
                    Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien bude vykonané do 10min. od ukončenia súťaže.

VÝHERCOVIA VIANOČNEJ  SÚŤAŽE

                 MUŽI:                NAJRÝCHLEŠÍ PRÚD       ŽENY:                           NAJRÝCHLEŠÍ PRÚD:

Ročník      DHZ           Čas       DHZ             ČAS            DHZ            Čas               DHZ                 ČAS
0.  2014     Milochov   14:48s.         -                   -               Nosice          19:35s.             -                        -
I.  2015     Ruskovce   15:55s.      Ruskovce     15:55s           Horovce A    19:74s.       Mikušovce           18:26s.
II. 2016     ?                                                                         ?

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a rezerváciu poradia z organizačných dôvodov!


TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

 

image

 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI BORČICE.

Dňa 19.11.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly.
Podľa zmluvy medzi obcami, hasiči obce Bolešov vykonávajú požiarnu ochranu obci Borčice. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli poverení zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi a z obecného úradu Bolešov vykonať kontroly nehnuteľnosti v rodinných domoch, kontrolovali stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, vzdialenosti okolo kotlov, umiestnenie horľavých materiálov okolo kotlov, prístupové
a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch.
Menšie nedostatky sa pri kontrolách hneď odstránili

a o ostatných budeme informovať obecný úrad Borčice.

Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov. 

image

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI SEDMEROVEC.

Dňa 05.11.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli poverení zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi vykonať kontroly nehnuteľnosti v rodinných domoch, kontrolovali hlavne stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. Nedostatky sme pri kontrolách nezistili, menšie sa pri kontrole odstránili hneď.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov. 

image

DISKOTÉKA BOLEŠOV 5.11.2016

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.

Dňa 21.10.2016 o 19:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Slavnica na letisku. Zvolanie členov bolo vyhlásené systémom sms k dopravnej nehode dvoch vozidiel. Cvičenie bolo zamerané na likvidácia požiaru vozidla, vyslobodenie osôb, poskytnutie 1.pomoci, triedenie ranených, osvetlenie cvičenia, zabezpečenie úniku PHM. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 K 1+2 a Iveco Daily 1+2. Hasenie vozidla bolo vykonané za pomoci vysokotlakého prúdu z CAS 25, vyslobodili zranené osoby, premiestnili do hniezda záchrany, poskytla sa im predlekárska 1.pomoc, osvetlenie cvičenia bolo zabezpečené za pomoci elektrocentrály a vytečené kvapaliny posypané pilinami.
Cvičenie prebehlo úspešne, po skončení sa každý vyjadril k priebehu cvičenia.

   

image


 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCIACH 
SLAVNICA, PODHORIE a TLSTÁ HORA.

Dňa 22.10.2016 sa po obciach vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli preškolení a poverení z obecného úradu Slavnica kontrolovali nehnuteľnosti v rodinných domoch a to hlavne stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. Veľké nedostatky sme pri kontrolách nezistili, menšie sa pri kontrole hneď odstránili.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov
a tiež členom DHZO Bolešov za vykonané kontroly. 

image
 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI BOLEŠOV

Dňa 08.10.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli preškolení zo zákona 314/2001 a poverení z obecného úradu, sa zamerali hlavne na stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí a plynových kotlov. Ďalej sa zamerali na prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. O nedostatkoch, ktoré sme pri kontrolách zistili, informujeme obecný úrad.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov
a tiež členom DHZO Bolešov za vykonané kontroly. 

image

 

ZABEZPEČENIE BEHU ÚDOLÍM VÁHU 23.9.2016

   

image

 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZAMERANÉ NA
POŽIAR CHATKY A VYHĽADÁVANIE OSÔB

Dňa 16.09.2016 o 17:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov pod obcou Tlstá Hora. Cvičenie bolo zamerané na likvidácia požiaru chatky a vyhľadávanie osôb. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 K 1+3 a Iveco Daily 1+2. Hasenie chatky bolo vykonané za pomoci dvoch útočných prúdov z CAS 25. Pre stratené osoby sa vedľa hasičských vozidiel zriadil štáb a hniezdo záchrany, veliteľ zásahu určil smer vyhľadávania, kto a kde sa bude pohybovať, ústroj a záchranárske materiál, ktorý sa bral so sebou. Les sme prehľadávali v rojnici, pri nájdení sa osobe poskytla 1.pomoc a odniesla do hniezda záchrany, kde jej bola poskytnutá ďalšia pomoc.
Spojenie medzi veliteľom a členmi družstva bolo zabezpečené pomocou prenosných vysielačiek.
Cvičenie prebehlo úspešne, po skončení sa každý vyjadril k priebehu cvičenia.

predseda DHZO Bolešov  

   

   

image

ĎURĎOVÉ 10.09.2016 

   

 

 
 
image
 

 

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ S DISKOTÉKOU

27.08.2016

   

  

   

   

 

image

Vážení spoluobčania,

           aj tento čas nás láka a núti vykonať nevyhnutnú údržbu v našich záhradách a trávnatých porastov. Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Zostatky biologického materiálu ako sú napr. zostatky po úrode v záhradách, po žatve, porasty bylín, tráva vytvárajú skládky odpadu a riziko vzniku požiaru. Ľudia by už mali konečne pochopiť, že spaľovanie odpadu je hazard zo životom a zabudnúť na tento starý nebezpečný zlozvyk!  Nespaľujte odpad doma v sudoch! Nevyhadzujte odpad vedľa železnice! Ak vidíte, že niekto takýmto spôsobom spaľuje odpad alebo vytvára nepovolené skládky, treba o tom upovedomiť Obecný úrad, ktorý začne konanie voči konkrétnej osobe. Aby sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov a nepovoleným skládkam odpadu, upozorňujeme Vás milí občania odvezte odpad na miestne kompostovisko pri futbalovom ihrisku Bolešov, ktoré je otvorené každý utorok od 10:00 do 15:30hod. a každú sobotu od 10:00 do 13:00hod., vstup mimo prevádzkových hodín je možný aj po dohode s pracovníkom obecného úradu. Ak má niekto väčšie množstvo odpadu alebo ho nemá ako odviezť na kompostovisko, pracovník obecného úradu vám ochotne pomôže.

          Prosíme občanov, aby využívali možnosť ako bezpečne, legálne a ekologicky zneškodniť biologický odpad.

Ďakujeme hasiči Bolešov

image

Hasičský dozor pri žatve 4.8.2016.

   

image

Pomoc pri búracích prácach.

Dňa 4.8.2016 sme polievali stavebný odpad pri jeho odvoze a búracích prác bývalého pohostinstva Žid.
Prosím vás, keď pôjdete okolo, aby ste znížili rýchlosť, ďakujeme.

   

image

 

Povodňové práce

Dňa 31.07.2016 o 21:00hod. nám miestny občania obce Bolešov oznámili zaplavené priestory. Na zásah okamžite vyrazili hasiči s Ivecom Dailym s posádkou 1+5. Išlo o čiastočné zaplavené pivničné priestory, na odčerpanie vody sme použili elektrické kalové čerpadlo. Po odčerpaní vody sme sa presunuli na Kaštieľsku ulicu, kde sme odsunuli kanálový poklop, ktorý sme označili dopravnými kužeľmi, riadili premávku a zotrvali do zníženia hladiny vody na ceste.  Ďalej hasiči skontrolovali komunikácie a odvodňovacie
kanále v celej obci, bola skontrolovaná aj obec Slávnica.
Keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo jednotka sa vrátila na zbrojnicu.

 

   

image

NOČNÁ SÚŤAŽ POLOMKA 3.7.2016

    

image

Ukážka v Slávnici.

Dňa 02.07.2016 o 19:00hod. sa uskutočnila ukážka hasičov na ihrisku v obci Slávnica.
Ukázali sme techniku Iveco Daily a protipovodňový vozík, deti a dospelý súťažili v štafete
a na koniec si deti sadli do hasičského auta a prekontrolovali jeho výbavu.

   

image

Ukážka na bolešovských hodoch.

Dňa 02.07.2016 o 15:00hod. sa uskutočnila ukážka hasičov
na ihrisku FK Slovan Bolešov pri príležitosti osláv našej obce.
Predviedli sme ukážku techniky Iveca Daily a protipovodňového vozíka,
poskytovania 1.pomoci, útoku na horiaci domček, deti vymaľovávali omaľovánky,
súťažili v štafete a na koniec sme ich povozili na hasičskom aute.

   

image

OKRESNÁ SÚŤAŽ

Dňa 19.06.2016 sa uskutočnila Okresná súťaž v obci Vršatské Podhradie. Súťažili sme v kategórií muži, ženy a pretek jednotlivca. Celkovo bolo prihlásených 26 hasičských družstiev okresu Ilava.

Hasičské družstvo ženy :          
1. Martina Králiková – Bolešov
2. Sabína Prekopová - Bolešov     

3. Tímea Bagínová - Kameničany
4. Marcela Matlovičová - Bolešov      

5. Dominika Panáčková - Bolešov      
6. Lucia Ciesarová - Bolešov       

7. Dominika Pohorelcová - Bolešov     
8. Zuzana Matuščinová - Hradište   

Hasičské družstvo muži :          
1. Lukáš Švandtner – Bolešov
2. Milan Matuščin - Bolešov     

3. Ľuboš Matuščin - Bolešov
4. Ján Bahno - Kameničany      

5. Tomáš Mikula - Bolešov      
6. Jozef Mikula - Bolešov       

7. Boris Čerepan - Slávnica     
8. Nikolas Kvasnica - Bolešov  

Výsledky súťaže : 
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo sa cik-cak, súťažilo 8 členov, výsledný čas ženy 101,44sek. a výsledný čas muži 90,38sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na nástrekové terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas ženy 40,54sek. a výsledný čas muži 24,66sek..
Preteku jednotlivca sa zúčastnil Boris Čerepan získal I. výkonostnú triedu a Jozef Mikula získal II. výkonostnú triedu.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2016 v kategórií ženy:
1.   Mikušovce         celkový čas          128,26sek.
2.   Pruské                 celkový čas         129,74sek.
3.   Dúlov                  celkový čas          136,79sek.
4.   Horná Poruba  celkový čas          140,29sek.
5.   Bolešov               celkový čas          141,98sek.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2016 v kategórií muži:
1.   Mikušovce        celkový čas          104,80sek.
2.   Bohunice           celkový čas          110,65sek.
3.   Tuchyňa            celkový čas          112,42sek
4.   Zliechov            celkový čas          115,99sek.
5.   Bolešov              celkový čas         116,04sek.


V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažných družstiev za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov

    

   

 

 
 
 
image

 

 

Ukážka pre deti z MŠ Slávnica.

Dňa 17.06.2016 sa na ihrisku obce Slávnica uskutočnila ukážka pre deti z materskej škôlky.
Hasiči previedli cvičný zásah za pomoci Iveca k horiacej papierovej krabici, potom previedli ukážku ústroje hasiča, hasičského náradia, ktoré si deti sami vyskúšali, aj hasenie za pomoci genfovakov, džberovej striekačky a striekanie za pomoci 1D prúdu, rozprávali sa s deťmi a odpovedali im na otázky a na koniec sme deti povozili na hasičskom aute.
   

                        image

CVIČENIE NA PRIEHRADE GILIANKA

Dňa 10.06.2016 o 17:00hod. sa uskutočnilo cvičenie hasičov na priehrade Gilianka.
Cvičenie bolo zamerané na obsluhu náradia povodňového vozíka
a jeho samotné vyskúšanie. 

   

   

image

Povodňové práce

Dňa 09.06.2016 o 17:24hod. nám občan obce Bolešov oznámil zaplavené pivničné priestory na ul.por.Petrinca. Okamžite sa zvolali zasahujúci členovia zvolávacím systémom formou sms. Na zásah vyrazili hasiči s Ivecom Dailym s posádkou 1+5. Jednalo sa o čiastočné zaplavené pivničné priestory, na odčerpanie vody sme použili elektrické kalové čerpadlo. Bol to dôsledok neustáleho pršania a zvedených rýn z rodinných domov na miestnu komunikáciu. Starosta obce Bolešov nám oznámil zaplavenú hlavnú cestu vedľa zlatníctva. Na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo, vodu sme odčerpali na voľný priestor, riadili sme premávku a prečistili kanálový poklop. Po odčerpaní vody sme sa presunuli na Kaštieľsku ulicu, kde sme odsunuli a prečistili kanálové poklopy, riadili premávku a zotrvali do zníženia hladiny vody na ceste.  Ďalej sa jednotka presunula pred materskou škôlkou, kde bola tiež zaplavená miestna komunikácia, použili sme plávajúce čerpadlo, prečistili kanálové poklopy a riadili premávku. Po obhliadke obce sme zistili zaplavenú cestu vedľa miestnej pálenice, vodu sme odčerpali za pomoci plávajúceho čerpadla, cesta bola uzavretá, nakoľko oba jazdné pruhy boli zaplavené. Po odčerpaní vody sme preskúmali celú obec aj miestny potok a keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo a nikto nám nehlásil ďalšiu udalosť jednotka sa vrátila na základňu. 

   

image

Exkurzia na zbrojnici.

Dňa 25.05.2016 sa uskutočnila ako tradične na zbrojnici exkurzia
a ukážka pre deti z materskej škôlky Bolešov. 
Po krátkom príhovore predsedu DHZO Bolešov Pavlom Prnom, hasiči previedli ústroj hasiča pre zásah,
ktorú si vyskúšali aj deti, poskytnutie 1. pomoci, hasenie pomocou kanadskej ručnej striekačky(genfovak), striekanie pomocou 1D prúdu, kde si deti vyskúšali hasenie na prúdoch a ukážka vozidla Iveca Daily.

   

    

image

DEŇ SV. FLORIÁNA - PATRÓNA HASIČOV

4.5.2016

image

Požiar pneumatík.

Dňa 30.4.2016 o 22:44hod. bol ohlásený cez integrovaný záchranný systém 112 veliteľovi DHZO Bolešov požiar pneumatík pred silážnou jamou časť Koluchovec. Okamžite sa zvolali zasahujúci členovia zvolávacím systémom formou sms. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+5 a osobné vozidlá +6 členov. Na mieste zásahu sa nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego, ktorým sme sa pripojili na roztiahnuté vedenie. Na miesto zásahu bol povolaný aj DHZO Pruské s technikou T815 1+3 a Iveco Daily 1+3, táto jednotka dodávala vodu z cisterny na požiarisko. Na úplnú likvidáciu požiaru sme nasadili 2 útočné prúdy a
použili trhacie háky s ktorými sme pneumatiky odsúvali a postupne dohášali.
 Po zlikvidovaní požiaru sa jednotky vrátili na základňu.
Chcel by som poďakovať DHZO Pruské za skvelú spoluprácu a profesionálny zásah a samozrejme aj HaZZ z Dubnice n/V.

predseda DHZO Bolešov Pavol Prna

   

image
 

Birmovka 24.04.2016

   

Ďakujem zúčastnením členom DHZO Bolešov za zabezpečenie
Sviatosti birmovania v kostole Svätého Ondreja v obci Bolešov.
Ďakujem predseda DHZO Bolešov.

image

DISKO PÁRTY 9.4.2016

  

   

image

Požiar pneumatiky.

Dňa 03.04.2016 o 20:10 hod. bol ohlásený občanom obce požiar pneumatiky za obcou Bolešov časť Koluchovec. Predseda okamžite zvolal zasahujúcich členov zvolávacím systémom formou sms. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+5. Postupne prichádzali ďalší členovia. Po príchode na ohlásené miesto sme nasadili dva D prúdy, ktorými sme požiar úspešne zlikvidovali, pri požiari boli použité aj jednoduché hasiace prostriedky. Po zdokumentovaní požiaru veliteľom zásahu sa jednotka vrátila na zbrojnicu.
Ďakujem všetkým zúčastneným členom ale aj občanom za zásah.

   

image

 

PREVIERKOVÉ CVIČENIE ZAMERANÉ NA POŽIAR SUCHEJ TRÁVY.
 

Dňa 03.04.2016 o 13:30 hod. sa uskutočnilo previerkové cvičenie hasičov DHZO Bolešov. Cvičenie bolo zamerané na príchod členov na zbrojnicu od vyhlásenia cvičenia  formou sms, komunikáciu pomocou RDST, čerpanie vody z potoka a údržbu techniky a výzbroje po cvičení. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+5. Hasenie porastu bolo vykonané za pomoci dvoch útočných prúdov
z plávajúceho čerpadla a jeden prúd z Iveca.
Cvičenie prebehlo úspešne, malé nedostatky sa vyriešili na mieste a
po cvičení každý osobne vyjadril svoj názor.
Ďakujeme zúčastneným členom za skvelý priebeh cvičenia.

predseda DHZO Bolešov

   

 image

Školenie Iveca a povodňového vozíka.

Dňa 12.03.2016 sa uskutočnilo školenie Iveca Daily a povodňového vozíka na dvore hasičskej zbrojnice. Školenie bolo zamerané na poradovú prípravu, ústroj hasiča počas zásahu, zvolanie hasičov pri mimoriadnej udalosti, obsluhu a preskúšanie vozidlovej a prenosných rádiostaníc, obsluhu vozidla a všetkých prostriedkov vo vozidle, obsluhu a preskúšanie všetkých prostriedkov a agregátov v povodňovom vozíku,
obsluhu a preskúšanie ostatných prostriedkov a agregátov na zbrojnici
a preškolenie o bezpečnosti práce pri používaní všetkých prostriedkov.

   

   

image
 

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 12.3.2016

   

image

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB !!!

           S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Hasiči majú niekoľko výjazdov k požiarom spôsobených vypaľovaním trávy, ktoré sú úplne zbytočné. Treba si uvedomiť, že oheň sa môže v zlomku sekundy rozšíriť a ohroziť nielen Váš majetok, ale aj život Vás či iných.
Ľudia by už mali konečne pochopiť, že  vypaľovanie trávy je hazard zo životom a zabudnúť na tento  starý nebezpečný zlozvyk.
          Spaľovanie domového odpadu, plastov, odpadov použitých olejov, zvyškov farieb, detských plienok, je veľmi nebezpečné. Komunálny odpad je nutné dávať do smetných nádob a plasty treba vložiť do vriec, ktoré obec Bolešov v predpísaný dátum vynesie.
         Hasiči pre odstraňovanie biologického odpadu, ako sú napríklad suchá tráva, lístie a vetvy z poorezávaných stromov odporúčajú využívať miestne kompostovisko, ktoré je na zber a zvoz biologického odpadu určený.
         Podnikatelia si musia na spaľovanie odpadu vyžiadať súhlas na príslušnom okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.
           Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm.a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ ! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č.314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní do výšky 100€, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596€.
Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!

 

  b

image

Janko Mazáň 90. rokov - 26.2.2016

 

 
  

image

Technický zásah

Dňa 20.02.2016 o 14:00hod. nás starosta obce Bolešov požiadal o pomoc pri odstránení suchých konárov v korune stromov v areáli ZŠ Bolešov, ktoré ohrozovali deti a občanov. Na zásah sme vyrazili s technikou Iveco 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme nasadili výsuvný rebrík a 
pomocou lezeckého lana sme konáre zhodili na zem,
konáre ktorým hrozilo spadnutie sme odrezali motorovou pílou.

   


image

Brigády na zbrojnici

Od začiatku roka svojpomocne opravujeme-repasujeme hasičské vozidlo karosa CAS K 25 Liaz 101, opravujeme motorovú časť, rolety, vnútorné poličky sa brúsia a natierajú, nádrž na vodu sa opravuje, nová elektroinštalácia -osvetlenie vozidla a veľa iných opráv. Za generálku celého vozidla by som chcel poďakovať Ľubomírovi Rácovi, Mariánovi Rácovi, Marekovi Števíkovi a Kataríne Burdejovej.
V budove na zbrojnici sa v garážových priestoroch rekonštruuje celá elektroinštalácia, za ktorú by som chcel poďakovať miestnemu elektrikárovi Pavlovi Vajdíkovi.

  

     

image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

ZO DŇA 09.01.2016

Z poverenia Okresného výboru pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru sa uskutočnilo rokovanie výročnej členskej schôdze(ďalej len VČS). VČS sa vykonáva v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Úlohou výročných členských schôdzí dobrovoľných hasičských zborov je zhodnotiť činnosť za uplynulé obdobie, stanoviť si úlohy a v prípade potreby prijať opatrenia pre činnosť do budúceho obdobia.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Otvorenie a schválenie programu VČS.
2. Voľba zapisovateľa VČS.
3. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie.
4. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2015.
5.  Prijatie nového člena.
6. Udelenie medaily Za Vernosť.
7. Udelenie medaily Za príkladnú prácu.
8.  Diskusia.
9.  Plány hlavných úloh pre rok 2016 a jeho schválenie.
10. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
11. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

2. Voľba zapisovateľa VČS.
Za zapisovateľa VČS bola schválená členka Katarína Burdejová.

3. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Branislav Šatka, Marek Števík.
Zloženie volebnej komisie : Pavol Prna, Boris Čerepan a Milan Matuščin.

4. Správy o činnosti organizácie za rok 2015.
- správu o činnosti predniesol predseda Pavol Prna,
- správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián Rác,
- správu o činnosti hasičského družstva predniesol veliteľ družstva Milan Matuščin,
- správu o hospodárení predniesla pokladníčka Katarína Burdejová.

5.  Prijatie nového člena do zboru:
Martina Králiková z Bolešova

6. Udelenie medaily Za Vernosť.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu Za vernosť členom.

Mazán Ján za 60. rokov v zbore.
Baláž Anton ml. za 20. rokov v zbore.
Rác Ľubomír za 20. rokov v zbore.
Rác Marián za 20. rokov v zbore.
Matlovič Marcel za 20. rokov v zbore.
Švitel Jozef za 20. rokov v zbore.

7. Udelenie medaily Za príkladnú prácu.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu Za príkladnú prácu členom.

Rác Marián
Rác Ľubomír
Burdej Peter
Baláž Anton st.
Šlesarik Jozef
Baláž Antom ml.
Matlovič Marcel
Švitel Jozef
Rác Martin
Burdejová Katarína
Matuščin Milan

9. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - starosta obce Bolešov Ing. Martin Rác,
   - delegát z OV Ilava Vladimír Monček,
   - veliteľ DHZ Marián Rác,
   - strojník DHZ Ľubomír Rác.

10. Plány hlavných úloh pre rok 2016 a jeho schválenie.
Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bol schválený.

11. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

12. Ukončenie VČS.
Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom.
Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

predseda DHZO Bolešov
Pavol Prna

   

    

image

PF 2016

image

SÚŤAŽ O VIANOČNÉHO KAPRA
12.12.2015 BOLEŠOV

   

   

image

SENIOR ROKA JÁN MAZÁŇ ČLEN DHZO BOLEŠOV

 

 
   
   
 
image

 

Ukončenie sezóny 20.-22.11.2015 Pribylina Chata u Paliho

   

   

image

DISCO BOLEŠOV 14.11.2015

   

 

image

ANTON BALÁŽ 50. ROKOV

 

 

image

 

 

SVADBA ADAMA PUČEKA 17.10.2015

 

 

image

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 17.10.2015

   

image

Technické zásahy

Dňa 04.10.2015 o 15:00hod. náš spoluobčan obce Bolešov nás požiadal o pomoc pri vytiahnutí obsahu žumpy, ktorá už pretekala do vnútorných priestorov. Na zásah sme vyrazili s technikou Iveco 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme nasadili kalové čerpadlo a 1 C prúd, ktorým sme obsah žumpy vyprázdnili. Po vyprázdnení sme majiteľa domu oboznámili ako má ďalej postupovať.
Po odchode na zbrojnicu nás starosta obce Bolešov požiadal o technickú pomoc pri orezaní konárov stromov, ktoré zasahujú do priestorov chodníka ZŠ Bolešov. Na orezanie konárov sme použili výsuvný rebrík, ručnú a motorovú pílu. O 17:00hod. sa jednotka vrátila na zbrojnicu.

image

HISTÓRIA DHZ BOLEŠOV

image

 

Technický zásah

Dňa 31.08.2015 o 12:30hod. bol nahlásený technický zásah na obecnom úrade Bolešov o pomoc pre odstránenie hniezda sršňov na rodinnom dome. Na zásah hasiči odišli s technikou Iveco Daily 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme prieskumom zistili, že hniezdo o rozmere 30 cm sa nachádza za rodinným domom v šope na drevo. Na likvidáciu sme použili hasiaci prístroj CO2, ktorý sršne omráčil a na úplnú likvidáciu sme použili dva postreky proti sršňom. Hasiči zasahovali samozrejme v zásahovom obleku, v prilbách, kukliach a rukaviciach, lebo pichnutie takého sršňa môže byť aj smrteľné.
Účastníci zásahu: Pavol Prna, Milan Matuščin, Lukáš Švandtner a Zuzka Matuščinová.

   

image

3.ročník nočnej hasičskej súťaže
29.8.2015 Bolešov

Dňa 29.08.2015 sa uskutočnil Tretí ročník nočnej hasičskej súťaže spojený s diskotékou v našej obci na futbalovom ihrisku FK Slovan Bolešov.
Na dátume súťaže sme sa dohodli už začiatkom roka, aby sme stihli veľa vecí, ktoré k tomu potrebujeme, lebo samotná súťaž to je len výsledok nášho celoročného snaženia.
Prípravy sa začali na hasičskej zbrojnici, kde máme rôzny materiál pre zabezpečenie, ktorí sme kontrolovali a opravovali, zavesenie plagátov nad hlavnou cestou, zabezpečenie časomeračov, zabezpečenie víťazných pohárov, ktoré nám zasponzoroval p. Hanák z Bolešova, zabezpečenie tovaru do šenku nám pomáhal p. Štefan Štefanec z Kameničian, zabezpečenie prenosných toaliet, materiálu pre živé vysielanie, premietacieho plátna a mnoho a mnoho ďalšieho.
Samotná súťaž začala okolo 21:00hod., ale prípravy začali už v ranných hodinách okolo 09:00hod. a skončili sa na druhý deň o 12:00hod.. O moderovanie sa postaral Milan Kováčik, ktorý privítal hasičské družstvá spolu s predsedom organizácie DHZO Bolešov Pavlom Prnom a starostom obce Ing.Martinom Rácom. Na súťaž nám prišlo 37 hasičských družstiev. Môžem spomenúť obce Polomka alebo alebo Francová Lhota. Nemôžem zabudnúť ani na ženské družstvá a to z obce Polomka, Nosice alebo ženy z Pružiny. Priebeh súťaže zabezpečovali rozhodcovia súťaže a elektronická časomiera. Počas súťaže sme mohli vidieť skvelé výkony hasičských družstiev. Naša obec mala zastúpenie dvoma družstvami a to muži: Ľuboš Matuščin, Milan Matuščin, Lukáš Švandtner, Ján Bahno, Tomáš Mikula, Boris Čerepan a Jozef Mikula a hasičské družstvo ženy: Timea Bagínová, Sabína Prekopová, Martina Králiková, Marcela Matlovičová, Dominika Panáčková, Dominika Pohorelcová a Lucia Ciesarová.
Za celý priebeh súťaže a jej prípravu by som chcel poďakovať všetkým organizátorom podujatia a tým ktorí nám pomáhali. Všetci sme obetovali svoj voľný čas pre prípravu a priebeh súťaže, aby ste sa u nás cítili dobre a hlavne robili sme to pre Vás. Ďalej chcem poďakovať časomeračom z Mostišťa za elektronickú časomieru, futbalovému klubu Slovan Bolešov za prenajatie priestorov ihriska, za priebeh diskotéky Dj rosovi 
a taktiež obecnému úradu obce Bolešov za uskutočnenie súťaže, starostovi obce Bolešov Ing. Martinovi Ráci a hlavne Vám naši rodáci, spoluobčania a fanúšikovia. 
Ospravedlňujeme sa všetkým občanom za nepríjemnosti, ktoré nastali počas nočnej hasičskej súťaže.

predseda organizácie
DHZO Bolešov
Pavol Prna

 

►ŠTARTOVNÁ LISTINA◄
Por. číslo Hasičské družstvo Ľavý: Pravý: Výsledný:
1 Bolešov muži 15,97 15,25 15,97
2 Bolešov ženy 19,29 18,19 19,29
3 Streženice muži 14,85 15,93 15,93
4 Pruské B muži 17,53 17,85 17,85
5 Lúky muži 15,08 15,12 15,12
6 Dobrá muži N N N
7 Horná Poruba ženy 19,76 17,87 19,76
8 Tuchyňa muži N N N
9 Horná Poruba muži 16,03 15,7 16,03
10 Polomka muži 16,21 16,27 16,27
11 Pružina ženy 19,45 19,59 19,59
12 Polomka ženy N N N
13 Pružina muži 19,73 21,4 21,4
14 Pruské muži A N N N
15 Opatová muži 16,2 16,26 16,26
16 Pruské ženy 16,85 18,88 18,88
17 Mikušovce muži 15,27 14,42 15,27
18 Iliavka muži 19,97 19,98 19,98
19 Opatová ženy 19,59 17,57 19,59
20 Mikušovce ženy 16,92 17,52 17,52
21 Bolešov Veteráni 146,16 146,61 146,61
22 Lednica muži 14,93 15,77 15,77
23 Bohunice muži 20,04 17,16 20,04
24 Kvášov ženy 17,61 17,67 17,67
25 Zliechov muži 19,81 22,65 N
26 Dúlov ženy 17,57 17,79 17,79
27 Nosice Žabky ženy 16,72 16,84 16,84
28 Kvášov muži 18,28 17,24 18,28
29 Dúlov muži 16,47 16,46 16,47
30 Francova Lhota muži 19,22 15,24 19,22
31 Nosice muži 14,56 14,45 14,56
32 Kamenná Poruba muži 14,15 14,64 14,64
33 Milochov muži 15,57 14,69 15,57
34 Dohňany A muži 30,79 30,07 30,79
35 Červený Kameň 16,18 16,26 16,26
36 Milochov ženy 18,21 18,04 18,21
37 Dohňany B muži 16,04 16,43 16,43

 

►VÝSLEDNÁ LISTINA MUŽI◄
Por. číslo Hasičské družstvo Pravý Ľavý Výsledný čas
1 Nosice muži 14,56 14,45 14,56
2 Kamenná Poruba 14,15 14,64 14,64
3 Lúky muži 15,08 15,12 15,12
4 Mikušovce muži 15,27 14,42 15,27
5 Milochov muži 15,57 14,69 15,57
6 Lednica muži 14,93 15,77 15,77
7 Streženice muži 14,85 15,93 15,93
8 Bolešov muži 15,97 15,25 15,97
9 Horná Poruba muži 16,03 15,7 16,03
10 Opatová muži 16,2 16,26 16,26
11 Červený Kameň 16,18 16,26 16,26
12 Polomka muži 16,21 16,27 16,27
13 Dohňany B muži 16,04 16,43 16,43
14 Dúlov muži 16,47 16,46 16,47
15 Pruské B muži 17,53 17,85 17,85
16 Kvášov muži 18,28 17,24 18,28
17 Francova Lhota muži 19,22 15,24 19,22
18 Iliavka muži 19,97 19,98 19,98
19 Bohunice muži 20,04 17,16 20,04
20 Pružina 19,73 21,4 21,4
21 Dohňany A muži 30,79 30,07 30,79
22 Bolešov Veteráni muži 146,16 146,61 146,61
23 Dobrá muži N N N
24 Tuchyňa muži N N N
25 Pruské muži A N N N
26 Zliechov muži 19,81 22,65 N

►VÝSLEDNÁ LISTINA ŽENY◄
Por. číslo Hasičské družstvo Pravý Ľavý Výsledný čas
1 Nosice Žabky ženy 16,72 16,84 16,84
2 Mikušovce ženy 17,52 16,92 17,52
3 Kvášov ženy 17,61 17,67 17,67
4 Dúlov ženy 17,57 17,79 17,79
5 Milochov ženy 18,21 18,04 18,21
6 Pruské ženy 16,85 18,88 18,88
7 Bolešov ženy 19,29 18,19 19,29
8 Pružina ženy 19,45 19,59 19,59
9 Opatová ženy 19,59 17,57 19,59
10 Horná Poruba ženy 19,76 17,87 19,76
11 Polomka ženy N N N

Všetkým zúčastnením tímom ĎAKUJEME za účasť a výhercom GRATULUJEME
DHZO Bolešov


odkaz na video záznam z nočnej hasičskej súťaže
https://youtu.be/Dz-YKPAKKuE

 

odkaz na nočnú hasičskú súťaž - Považie online
http://povazie.reporter24.sk/clanky/3-rocnik-hasicskej-sutaze-v-bolesove-sa-opat-vydaril/

   

   

 


image

 

Povodňové práce

Dňa 19.08.2015 o 18:00hod. nám miestny občania obce Bolešov oznámili zaplavené komunikácie v obci. Na zásah okamžite vyrazili hasiči s Ivecom Dailym s posádkou 1+4. Išlo o zaplavenú hlavnú cestu na zástavke vedľa kostola a zaplavenú cestu vedľa miestnej pálenice. Voda na uliciach obmedzovala jazdné pruhy a mohla spôsobiť dopravnú nehodu. Na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo a 4ks hadíc B.
Voda sa odčerpávala na voľný priestor. Ďalej hasiči skontrolovali komunikácie a odvodňovacie kanále
v celej obci, boli skontrolovať aj obec Slávnicu, Sedmerovec a Slávnické Podhorie.
Keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo jednotka sa vrátila na zbrojnicu.

   

image
 

Požiar v Bolešove

Dňa 13.8.2015 o 14:13hod. miestni občania ohlásili požiar stodoly v obci Bolešov na ul. Hlavná. Predseda okamžite zvolal obecných hasičov. Po príchode na miesto zásahu s technikou Iveco Daily 1+4 sme prieskumom zistili, že horí stodola za rodinným domom. Veliteľ DHZO Bolešov okamžite nariadil roztiahnuť hadicové vedenie od hydrantu, ktorý bol vedľa zbrojnice. Polícia zastavila premávku kvôli hadicovému vedeniu, ktoré prechádzalo cez cestu. Na hasenie sme použili 2 útočné prúdy, rozvinuté cez dvor poškodených. Na miesto zásahu sa dostavila hasičská jednotka HaZZ z Dubnica n/V s cisternami Iveco Trakker a Tatra 815-7. Táto jednotka rozvinula ďalšie dva útočné prúdy z bočnej strany požiaru.  K požiaru bola povolaná aj jednotka z HaZZ Trenčín. Pre likvidáciu požiaru sme použili celkovo 4 útočné prúdy. Po odchode hasičskej jednotky HaZZ Dubnica n/V bolo odovzdané požiarisko DHZO Bolešov. Pre úplnú likvidáciu sme použili krompáče, lopaty a sekery, hľadali skryté ohniská, ktoré sa postupne zalievali vodou. Po dôkladnom uhasení sa DHZO Bolešov vrátil na základňu o 17:30hod.
Chcel by som poďakovať všetkým miestnym občanom, ktorý nám pomáhali.
Vďaka za vašu pomoc. 
 Prítomný členovia DHZO Bolešov: Marián Rác, Pavol Prna,  Marek Števík, Boris Čerepan,
Lukáš Švandtner, Marcel Matlovič, Katarína Burdejová, Hanka Matlovičová a Matej Belák.

   

image

HASIČSKÁ SÚŤAŽ PÚCHOV 09.08.2015 

   

image

HASIČSKÁ ZÁBAVA 25..07.2015 

   

image

HASIČSKÉ SÚŤAŽE 12.-.19.07.2015
HOROVCE, LADCE, LEDNICA

  

  

   

image

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 11.7.2015

   

image

Hasičské súťaže 3.-4-.5.7.2015
Horná Breznica, Visolaje, Polomka a Pruské

   

   

 

 
 

 

image

Bolešovské hody 28.6.2015

   

image

HRA PLAMEŇ 13.06.2015 TUCHYŇA

   

   

image

OKRESNÁ SÚŤAŽ

Dňa 7.6.2015 sa uskutočnila Okresná súťaž v obci Ladce. Súťažili sme v kategórií muži, ženy a pretek jednotlivca.
Celkovo bolo prihlásených 27 hasičských družstiev okresu Ilava.

Hasičské družstvo ženy :          
1. Sabínka Prekopová – Bolešov
2. Martina Králiková - Bolešov     
3. Tímea Bagínová - Kameničany
4. Marcela Matlovičová - Bolešov      
5. Dominika Panáčková - Bolešov      
6. Lucia Ciesarová - Bolešov       
7. Dominika Pohorelcová - Bolešov     
8. Zuzana Matuščinová - Hradište   

Hasičské družstvo muži :          
1. Lukáš Švandtner – Bolešov
2. Milan Matuščin - Bolešov     
3. Ľuboš Matuščin - Bolešov
4. Ján Bahno - Kameničany      
5. Tomáš Mikula - Bolešov      
6. Jozef Mikula - Bolešov       
7. Boris Čerepan - Slávnica     
8. Braňo Šatka - Slávnica   

Výsledky súťaže : 
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo do oválu, súťažilo 8 členov, výsledný čas ženy 94,93sek. a výsledný čas muži 81,40sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na nástrekové terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas ženy 45,47sek. a výsledný čas muži 26,89sek..
Preteku jednotlivca sa zúčastnil Boris Čerepan, získal II. výkonostnú triedu.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2015 v kategórií ženy:
1.   Ladce           celkový čas           117,75sek.
2.   Bolešov       celkový čas           140,40sek.
3.   Kolačín         celkový čas          146,44sek.
4.   Dúlov            celkový čas          175,18sek.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2015 v kategórií muži:
1.   Mikušovce        celkový čas           97,03sek.
2.   Dúlov                celkový čas          100,89sek.
3.   Bolešov            celkový čas          108,29sek.
4.   Kolačín             celkový čas          114,26sek.

V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažných družstiev za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov

   

   

 

 
 
image

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku